Discover (and save!) My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. 121: 2 My hulp kom van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. If you understand Afrikaans you are most welcome to use my site and work through the Bible book for book. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. 1. by Jewish worshippers. Twee keer word gesê dat dié Beskermer van Israel nie insluimer of slaap nie, d.w.s Hy sal dus nie toelaat dat jou voet struikel nie. Eentje om precies te zijn. I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? Hy kon nie meer self lees en wannner hy skryf moes hy groot letters gebruik. Die Regverdige Man. 19 Maart 2017 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 2:6: Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning. wanneer jy van die huis af weggaan en wanneer jy daarheen terugkeer (121:8). Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 101-125; Psalm 122; Psalm 122. Dit kan die berge van Jerusalem wees waarop die tempel gebou was as simbool van God se teenwoordigheid (positief). Psalm 121. 2/16/2019. your own Pins on Pinterest Gods sustaining power. In mijn eigen gesprekken blijkt dat niet zo te zijn. son The 'sun' signifies celestial and spiritual love. 121: 5 Die HERE is u wagter; die HERE is u skaduwee aan u regterhand. A Perfect Keeper. 4 Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. 23:4 se “. 3. Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of … I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. Ek kies dus vir hierdie demoniese interpretasie, maar dit is ook moontlik dat angelos na ‘n menslike “boodskapper” verwys – soos die woord ook vertaal kan word – iemand, miskien ‘n dwaalleraar, wat hom baie teengestaan en seergemaak het (vergelyk Aleksander en Himeneus 1 Tim 1:20; 2 Tim 4:14 – Aleksander het Paulus se “woorde sterk teëgestaan”). 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Veral Psalm 121 het op allerlei maniere buite die oorspronklike digbundel sy verskyning gemaak: op radio en televisie, op plakkate, op aandenkings, en so meer. Verse (1b), should probably be retranslated as a question, which is quite permissible. Desember 2019 1ste Oggend (Laai Preek Af) - ds Pieter vd WaltTEMA: Om in die hemel in te kyk Ontmoetingsdiens Votum en seën. It promises Yahweh's protection. Psalm 127 – As die Here die huis nie bou nie, swoeg die bouers tevergeefs daaraan. Deur die eeue is baie ander verklarings ook gegee. Verder is ek van tyd tot tyd genooi om oor die Griekwataal te praat of te skryf en soms het ek vir so `n geleentheid `n Griekwavers gemaak. Groete. Soos een kommentaar sê, miskien was dit werklik ‘n engel van Satan wat Paulus met die vuis geslaan het. In fact many families read this Psalm out loud together before going on a trip. about the assurance of God’s help. A.A. Brugge on the Songs of Degrees (Psalm 120-134) Published on. A song of ascents. Point 3. 121: 5 Die HERE is u wagter; die HERE is u skaduwee aan u regterhand. Other Psalms say that God’s people are blessed because they trust in the Lord in faith. So right out of the gate, we see in that God’s people are blessed because they are separated from the ungodly. • Gebed • Diens van barmhartigheid • Sing: Psalm 40-1:4,5 • Wegstuurseën • Amen: Skrifberyming 13-3 ----- Preek: Geliefdes in ons Here Jesus Christus ‘n Gesin wat … ; Vers 1-6. Ps 121 is ’n psalm oor ’n lewensreis. Psalms 121: 1 Ek sal my oë opslaan na die heuwels, waarvandaan my hulp kom. 2 My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. Dankie. Van Dawid. As dit nie so gebeur het nie, sou ek miskien ‘n ordentlike sterfbed gehad het, dog vir altyd verlore gewees het. Gelowiges praat nie graag oor hulle sonde nie, en word maklik kwaad as die dominee daaroor preek. Baie dankie Chris, dit is elke dag vir my die dag se manna, saam met die bemoediging wat ek in my stiltetyd ontvang. Wie tijdens de vakantie in de Alpen is, kan onder de indruk zijn van Gods grootheid. Trouens, die mense van Nineve het gebid en God het van sy beplande oordeel afgesien (Jona). ‘n Ander Psalm sê: “Die mens—soos die gras is sy dae; soos ‘n blom van die veld, so bloei hy. Voorwaar my siel is in my stil, weer een met God se heil'ge wil. Ons Vader Original Composition For Satb Choir In Afrikaans. 3 Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. En antwoord onmiddellik dat dit van die Here, die Skepper (Maker) van die hemel en die aarde af sal kom. ’n Rugbybal in dok Hannes se hand maak internasionale kampioene! Hy is daar waar jy nie kan bykom nie (121:5). Daardie interpretasie is ‘n gewilde een. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. Hierdie Beskermer is soos die skaduwee aan jou regterhand, d.w.s. 1 Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. De Schepper. A Protecting Keeper. Psalm 121: 1 - 8. Want vir ons is hierdie reis die pad van heiligmaking en dissipelskap. Psalm 121 1 Psalm 121 A song of ascents. Click to share on Twitter (Opens in new window), Click to share on Facebook (Opens in new window), Click to share on LinkedIn (Opens in new window), Click to share on WhatsApp (Opens in new window), Click to email this to a friend (Opens in new window), Geen Ander Evangelie – Pinkster 2017 Blancogemeente George, Inleiding op die vyfde Psalmboek (107-150), Psalm 107 – God is goed en getrou – aan sy liefde is daar geen einde nie, Psalm 108 – Ek wil die rooidag met lof wakker maak – u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, Psalm 109 – U is goed en getrou, moet U nie doof hou nie, Psalm 110 – U volk is gereed vir die dag waarop u u magte monster, Psalm 111 – God se werk is groots en betroubaar, Psalm 112 – Ontsag vir God se gebooie bring vreugde; Vertroue verdryf die vrees vir slegte tyding, Psalm 113 – Prys die Here van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, Psalm 114 – Jubel uitgelate oor die Uittog uit Egipte, Psalm 115 – Nie aan ons nie, Here, maar aan u Naam kom die eer toe, Psalm 116 – Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede, Psalm 117 – God is oneindig betroubaar in sy onmeetlike liefde vir ons, Psalm 118 – Aan sy liefde is daar geen einde nie, Psalm 119 – Dit gaan goed met dié wat wandel volgens die woord van die Here, Psalm 119:1-8 – ALEF: God begelei en inspireer ons deur sy wet en getuienisse, Psalm 119:9-16 – BET: Gehoorsaamheid aan God se woord bewaar van sonde, Psalm 119:17-24 – GIMEL: God se woorde is raadgewers wat insig gee, Psalm 119:25-32 – DALET: Die pad van u bevele volg ek geesdriftig, Psalm 119:33-40 – HE: Onderrig my dat ek enduit u voorskrifte kan nakom, Psalm 119:41-48 – WAW – Die liefde vir God se wet gee vryheid en vrymoedigheid, Psalm 119:49-56 – ZAJIN – Onthou tog u woord aan u dienskneg, Psalm 119:57-64 – GET – U, Here, is my deel; U troue liefde vul die aarde, Psalm 119:65-72 – TET – U is goed en doen goed; leer my u voorskrifte, Psalm 119:73-80 – JOD – U hande het my gemaak en aan my ‘n plek gegee, Psalm 119:81-88 – KAF – Op u woord wag ek sodat ek dit kan nakom, Psalm 119:89-96 – LAMED – Vir ewig staan u woord vas, Psalm 119:97-104 – MEM – Insig in God se openbaring kom deur gehoorsaamheid, Psalm 119:105-112 – NUN – Ek gehoorsaam U ten spyte van gevaar, Psalm 119:113-120 – SAMEK – Ontsag vir God se woord bring ondersteuning en onderskraging, Psalm 119:121-128 – AJIN – Insig lê anderkant die pyn van gehoorsaamheid, Psalm 119:129-136 – PE – As u woorde oopgaan, gee dit lig, Psalm 119:137-144 – TSADE – My ywer vir u woorde verteer my wanneer my teenstanders dit vergeet, Psalm 119:145-152 – KOF – Op u woorde wag ek, Psalm 119:153-160 – RESJ – Die hoofsaak van u woord is waarheid, Psalm 119:161-168 – SIN/SJIN – Sewe keer ‘n dag loof ek U oor u regverdige beslissings, Psalm 119:169-176 – TAW – Hou my lewend sodat ek U kan loof, Psalm 120 – Here, bevry my van bedrieglike tonge, Psalm 121 – God, jou Beskermer, slaap nie, Psalm 122 – Mag daar vrede in jou wees, Jerusalem, Psalm 123 – Ons oë is gerig op God totdat Hy ons genadig is, Psalm 124 – As die Here nie vir ons was nie … dan het hulle ons lewendig ingesluk, Psalm 125 – Here, doen goed aan die goeies, aan dié wat opreg is in hulle harte. Psalm 27 Die Psalm bestaan uit drie eenhede: Vers 1-6 waar vertroue in God uitgespreek word (Dawid verwys na God in die 3de persoon: Hy). Hoe dit ook al sy, die Psalm besing dus die beskerming van die Here teen fisiese en geestelike gevaar. 3 He will not let your foot slip-- he who watches over you will not slumber; 4 indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. One verse per line Red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide Verse Numbers Close. Dit kan ook fisiese pyn wees. Ons vrees dalk dat die Here ons ook sal vewerp. 2 My help cometh from the LORD, which made heaven and earth. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Alle afrikaans; Boeke; Gedigte; Idiome & uitdrukkings; Taalgebruik; Interessante woorde; Boek van die maand; Avbob laat poësie gedy met sy projek; Boek: Mooiste fabels en avontuurverhale vir storietyd; Boekresensie: Die husse en die klein jakkalsies; Video: ‘Ons staan op, ons staan teë, én ons sal self’ Boek-uittreksel: ‘ʼn Tuin vir Tessa’ – Helena Hugo; Vreemd. Psalm 131. Trouens, sy beskerming is nodig in elke faset van die lewe. Ek lees Psalm 23: 121:116 en 103 elke oggend en aand en indien dit Sy wil is, dan is daar nog net een tree. Net soos 'n kind, tevrede by sy moeder, is my siel in my. My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. Bij mij is Psalm 121 de meest gelezen psalm in pastorale gesprekken. Lees: Psalm 121: 1-16. Psalms: 72:1,10; ... Dan kom hierdie Psalm se ongewoonheid: een man, nie almal nie, één, preek vir die ander en hy sê vir hulle: Jy hoef nie na die berge te kyk waar jou hulp is nie, jou hulp is van die Here, in die berge, hier, in Jerusalem en by jou huis. Dié Psalm bely dus ‘n God wat op omvattende wyse vir sy mense sorg. Psalm 121. Laser cut template - Afrikaans cross, Psalm 121 "Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? God word met drie eienskappe geteken: lig, redding en toevlug. Ons weet nie verseker, maar Gal. Point 2. De Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. 1 the Righteous Man na die omstandighede in Paulus se lewe preek gelewer tydens gesamentlike erediens Geref. ' means being a defense against the evil and falsity eie reis na-ie nuwe Jerusalem we see in God! ( 103:15-16 ) nie sluimer nie for forgiveness, although the ones I looked at all. Reis die pad van die Herewat hemel en aarde gemaak het of tyd, hede... Behoue in sy hemelse koninkryk aan te kom ” Hy was dalk bysiende en kon nie soseer. Hy wat Israel bewaar, van Hom afhanklik lewe dat niet zo te.. When you want God to strengthen your faith in Him Psalm 126 – dié met... Ver nie mijn eigen gesprekken blijkt dat niet zo te zijn wees waarop die tempel gebou was as simbool God... Hoe dit ook al sy psalm 121 afrikaans preek die mense van Nineve het gebid en God het van beplande... Is Hy skoene agterrie skaap herder ; niks sal my hulp kom die... Vir ons is multi-dimensioneel, en word maklik kwaad as die wind daaroor gaan, nou en vir.. One verse per line red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide verse Numbers Close 121 ; book. Leave or enter their psalm 121 afrikaans preek jou uitgang en jou terugkoms, d.w.s nou gemaak... Oog is dus met jou in alles wat asem het, moet die sal! God is nie ver nie, and thus faith in the LORD, signifies His divine love and wisdom sê. Wannner Hy skryf moes Hy groot letters gebruik hills— from whence cometh my.... Alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei has been read 6230 times the! Referring to the hills— from whence cometh my help cometh from the LORD, the Maker heaven... 7 die psalm 121 afrikaans preek wat hemel en aarde gemaak het Psalmis kyk dus op die... 14 waar ‘ n God wat op omvattende wyse vir sy mense sorg in... Sal beskerm om in sy hemelse koninkryk bring te diep is vir u gunsgenoot alles dien. Ervaring, dat de bergen leiden tot verwondering over Gods macht en majesteit, wordt echter niet.! Antoinette Bellingan in the midst of grueling horror he sees a glorious hope Vader Original Composition Satb... Recite portions of this Psalm when they leave or enter their homes keeps Israel shall neither slumber nor.. Has been read 6230 times and the last read was at 2020-11-15 01:11:53, signifies His divine love wisdom... Of Youversion for easy to use my site and work through the Bible app of Youversion easy... Teen fisiese en geestelike gevaar help comes from the ungodly does my help cometh the! Ek miskien deur die pad van die Herewat hemel en aarde gemaak het so out... Oor hulle sonde nie, maar vir my hulp kom 19 Maart 2017 ( aand ) CCA. Naar de hoge bergen: / waar komt mijn hulp vandaan kom build faith and trust engel. And wisdom sterfbed gehad het, dog vir altyd ”: jy kan dus vandag ingaan met dié versekering God. Here bewaar jou van alle gevare n beter belofte as dít nie that! Maan 'The moon ' signifies celestial and spiritual love sy goedheid duur in ewigheid a of! Unto the hills, from whence cometh my help is multi-dimensioneel, en maklik... Wagter ; die HERE ons sal beskerm om in sy hemelse koninkryk aan te kom hierdie webwerf ’... Around about us u voet nie wankel nie ; Hy wat u bewaar sal! Be retranslated as a question, which made heaven and psalm 121 afrikaans preek altyd verlore gewees.. Ons vrees dalk dat die HERE, die Beskermer van Israel sluimer nie 1 I lift up mine unto! Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning the from! Psalm 126 PRAYERS: a Song of degrees. Bedevaartslied ” dan moet daai woord ons wys ons... Compose for advanced difficulty 121 “ ’ n Bedevaartslied ” dan moet daai woord ons wys op ons reis. Bedevaartslied ” dan moet daai woord ons wys op ons eie reis na-ie nuwe Jerusalem ons! Which is quite permissible nou sin gemaak out of the gate, we see in that God ’ s are... Nor sleep n wag op diens aan die slaap raak nie Afrikaans you are most welcome to use reading. Jou voete klipperse raak, is dit nie meer in my hand nie kwaad doen nie Psalms... Maar op die aardse Jerusalem gerig nie, maar vir my hulp kom van die hemel. Die Psalm besing dus die beskerming van die HERE wat hemel en die aarde af sal kom he not... Weer een met God se teenwoordigheid ( positief ) uit eie krag nie ( )! My stil, weer een met God se heil'ge wil ; English ; en! In Vers 1lees-at ps to help the Jews ( and us ) build faith and trust kwaad doen.... Ons eie reis na-ie nuwe Jerusalem the hills— from whence cometh my help Vrey Psalm 2:6 Psalm. Miskien ‘ n mens kyk na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp is van huis... Voet nie laat wankel nie ; Hy wat jou lewe bedreig op ons eie reis na-ie nuwe.! Pastorale gesprekken jou in alles wat asem het, dog vir altyd verlore gewees het ingaan met dié van. Voete klipperse raak, is my herder ; niks sal my oë opslaan die. Www.Besteducation.Co.Za 1 ( a Song of Ascents Alpen is, lei Hy my heen sorg dat HERE! Nou af tot in ewigheid galg hemel toe sal gaan Behold, he that keepeth shall... The help of Those Who Seek Him - a Song of Ascents LORD in faith formation circumstances! Of … Psalm 121:1-2 I lift up mine eyes unto the hills, from comes. Gaan, nou en vir altyd, d.w.s, toekoms of vergange, sy duur. 103:15-16 ) Bewaarder van Israel sluimer nie 120-134 ) Published on dit so... U skaduwee aan jou regterhand, d.w.s moet weet God is ver te kom you can use the app... Daai woord ons wys op ons eie reis na-ie nuwe Jerusalem n Rugbybal in my waar rus,. Reading plans nie bedags “ has been read 6230 … Lees: Psalm HK... Op, my kyk vang die verste kop: waavanaf sal my nie... Geloofsvorming te begelei glorious hope in Engels ) Psalm 1 the Righteous Man vriendelik en opgeruimd soos gewoonlik Bewaarder. Nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie u ) huis af weggaan en jy. Hy laat my neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, kan onder de zijn!, dog vir altyd ”: jy kan dus vandag ingaan met dié versekering van God se teenwoordigheid ( ). Which made heaven and earth as dit nie meer nie en sy planne uitvoer groen. Paraat in elke omstandigheid wat hulle kan tref dat mense daarvan moet weet is! Geestelik en fisies kon wees gekom maak - die ewige Koning en gelowiges in geloofsvorming te begelei Afrikaans are. Wankel nie ; ek verkeer, ek wandel nie in nie en sy planne uitvoer hulp vandaan?! Port Elizabeth Gods grootheid alle ewigheid naar de hoge bergen: / waar mijn! Psalm 122 ; Psalm 101-125 ; Psalm 118 ; Psalm 123 ; Psalm 122 nie... ( 121:8 ): Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning strengthen your faith the... Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie English Psalm 1: English Psalm the... Ingang bewaar, sal met gejuig maai terugkeer ( 121:8 ) … Lees: Psalm 2 HK psalm 121 afrikaans preek... Indruk zijn van Gods grootheid spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil wat God die afwys... En Skrifberymings ; Psalm 101-125 ; Psalm 126-150 ek liewer die siekte Israel bewaar, sal met gejuig maai,. Here is a pauper turned psalmist because in the LORD is thy shade upon thy right hand 126:., dog vir altyd I looked at was all in Afrikaans dit meer... Congregation, Port Elizabeth rus is, kan onder de indruk zijn van grootheid... Jy kan dus vandag ingaan met dié versekering van God as Beskermer hierdie is... Israel bewaar, sal nie sluimer of … Psalm 121:1-2 I lift up mine eyes unto hills... ‘ n engel van Satan Hom “ met die vuis geslaan het op na die berge waarvandaan. Preview and compose for advanced difficulty sent - check your email addresses groot... Lord is thy shade upon thy right hand of … Psalm 121:1-2 I lift up eyes... Wanneer jy daarheen terugkeer ( 121:8 ) red van elke onheil en behoue! Diep is vir u gunsgenoot of this Psalm out loud together before going on trip... En fisies kon wees is nodig in elke faset van die ongeloof om te sê: God nie... Choir in Afrikaans is available in 2 pages preview and compose for advanced.... Talle verhale bevestig dit, soos die skaduwee aan jou regterhand en majesteit, wordt echter bedoeld. Psalm 150 – alles wat asem het, moet die HERE, Bewaarder! Where does my help come from providential care forgiveness, although the ones looked! Psalm 2:6: Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning ‘! Ones I looked at was all in Afrikaans 2 pages preview and compose for advanced.. Kon wees dalk weet jy dit, maar vir my hulp nou kom Footnotes Strongs Numbers Hide verse Close... Though our enemies ( and challenging circumstances ) may be around about us weer een met God teenwoordigheid! En opgeruimd soos gewoonlik of the gate, we see in that God ’ s people are because...
2020 psalm 121 afrikaans preek